Producentprofil: AA Kahete

Producentprofil: AA Kahete

Written by Daniel Carlsson on


Land: Kenya
Region: Murang’a County
Producent: Kahete Coffee Factory
Höjd: 1800 möh
Skörd år: 2022
Sort: SL-28, SL-34, Batian, Ruiru 11 
Process: Tvättad
 
 
--
 
Kenyanskt kaffe när det är som bäst - svarta vinbär, med lager av blåbär och hibiskus i undertonen. Stort djup och superstrukturerad med en super syltig munkänsla. Kenyanskt kaffe slutar aldrig att imponera på oss och årets skörd från Kahete gör inget undantag.

Kahete Coffee Factory grundades 1984 och vilar på 5 hektar mark som betjänar byarna Karunge, Gataragwa och Kirimiya. För närvarande är det anslutet till Rwaikamba Farmers Cooperative Society och drivs av John Muchiri Mwangi.
 
 
 
 
Kahete Coffee Factory ligger norr om Nairobi i Muranga County, nära staden Gitugi. Detta område i Kenya upplever en tvåårig produktionscykel med den tidiga skörden från mars-maj och den sena andra säsongen är från oktober-december. De huvudsakliga kaffesorterna som odlas här är SL-28 och 34 samt Ruiru 11. SL-28 och SL-34 står för 97 % av allt kaffe som produceras, medan Ruiru 11 står för cirka 3 % av den totala produktionen.
 
 
 
Kahete köper sina kaffebär från 600 småbrukare, medlemsproducenter, vars gårdar ligger på i genomsnitt av 1800 meter över havet. Denna höga höjd gör att kaffebären mognar långsammare. Hög höjd, kombinerat med rik vulkanisk jord och noggrann bearbetning hjälper till att framhäva de inneboende komplexa fruktsmakerna hos sorterna SL-28 och SL-34. Båda sorterna har arv från Bourbon och Moka och är uppkallade efter laboratoriet som främjade deras bredare spridning i Kenya under det tidiga 1900-talet, Scott Laboratories.


Bearbetning:

Efter att ha noggrant handplockats, förs det mogna kaffebären till fabriken av bönderna, där det vägs och sedan bearbetas med den tvättade bearbetningsmetoden. Med hjälp av en skivavslagare med tre uppsättningar skivor tar man bort skalet och frukten från det inre pergamentlagret som skyddar den gröna kaffebönan. Vatten som används vid bearbetningen slängs i blötläggningsgropar och recirkuleras för konservering. Där efter låter man kaffet jäsa över natten för att bryta ner sockret, innan det rengörs och blötläggs i ytterligare 24 timmar.
 
 
 
 
Denna process ökar proteinerna och aminosyrorna, vilket i sin tur ökar komplexiteten, syrligheten och klarheten i koppen. Efter blötläggning breds kaffet ut på de upphöjda torkborden. Tiden på torkborden beror på klimat, omgivningstemperatur och volymer under bearbetning och kan ta från 7 till 15 dagar totalt.

 
 
 
Kaffe i Kenya graderas efter bönans storlek och kvalitet. Definitionen definierar tydligt storleken, och i viss mån antar de också att kvaliteten är kopplad till bönans storlek, vilket i många fall är sant - AA-partier (med skärmstorlek 18+) är oftast överlägsna i kvalitet.
 
 
Hållbarhet:

Området kring Kahete är tätbefolkat, så fabriken har stort fokus på att minimera den potentiella påverkan och se till att lokala vattendrag förblir rena och oförorenade. I linje med det har fabriken grävt vattengångar bort från vattenkällan där använt vatten får en chans att åter tränga in i jorden.