Producentprofil: Madremonte

Producentprofil: Madremonte

Skriven av Daniel Carlsson den


Land: Colombia
Region: Huila
Producent: Coocentral
Höjd: 1800 - 2000 möh
Skördes år: 2022
Sort: Coombia, Caturra, Castillo
Process: Tvättad
 
 
--
 
Madremonte är ett namn inspirerat av kvinnorna som bidrar till detta kaffe, kryddat med lite colombiansk mytologi. 

La Madremonte, naturens och skogsdjurens beskyddare är oförlåtande när människor vill förändra eller förstöra den. Hon kan identifieras med Moder Natur och en föregångare för att upprätthålla naturlagarna. Nog om mytologi...
 
 
 
 
Detta kaffe kommer från kvinnliga kaffebönder som är medlemmar i Coocentral särskilda kvinnoprogram. Coocentral driver ett projekt i samarbete med Nordic Approach för att förbättra kvaliteten på kaffet och försörjningen för de kvinnliga producenterna. De satsar på teknisk assistans, uppföljning och utbildning för odlarna. 429 kvinnor får fortlöpande utbildning i odling och bearbetningsmetoder för att kunna producera ännu bättre kvalitetskaffe och få ännu bättre betalt med bättre levnadsstandarder som följd. 
 
 
 
 
Coocentral är det huvudsakliga kooperativet i centrala Huila. Medlemmarna i kooperativet har normalt 2-3 hektars gårdar i höjder från 1400 upp till 2000 möh, detta kaffe är från de högst belägna gårdarna. Huvudsorter här är Caturra, Castillo och Variedad Colombia. De har för närvarande 3747 medlemmar, varav 2098 är aktiva medlemmar som levererar sina kaffebär till kooperativets mottagningsställen i respektive lokala byar (Veredas). De har inköpsställen i Gigante, Garzon, Guadalupe, Suaza Tarqui, Pital, Agrado. Skörden i centrala Huila är mycket spridd - vissa har huvudskörden i maj - juli och andra från oktober - december.
 
 
  
 
Kaffet plockas under fyra omgångar under en skörd då bären på ett kaffeträd mognar olika snabbt. Detta kaffet är från andra eller tredje plockningen då det anses vara av högsta kvalitet. Därefter tvättas kaffet som är den standardiserade processmetoden för att bearbeta kaffe i området Huila, med en torr jäsning som följd. 
 
 
 
 
Detta är den vanligaste och mest använda metoden. Bonden kommer att ha en liten beneficio, det vill säga en liten manuell eller elektrisk skalare och en jäsningstank. De avlägsnar bärens fruktkött på eftermiddagen för att sedan gå vidare direkt in i jäsningstanken. Där kan den förbli från en till två dagar, beroende på temperaturen. Högre temperatur kommer att påskynda jäsningsprocessen, och lägre temperatur kommer att sakta ner den. Vissa producenter gör mellanspolning med vatten, som också kan hjälpa dem att kontrollera processen.
 
Kaffebönorna tvättas sedan i tankar eller små kanaler innan de tar bort flottörerna. För de utan kanaler är det vanligt att diska kaffet i jäsningstanken och skumma av flottören innan det går till torkning.
 
 
 
 
För småbönder i regioner som Huila är kaffet vanligen soltorkat i paraboltorkar som nästan fungerar som växthus. De bättre producenterna har välventilerade lokaler. Det finns många olika varianter och konstruktioner, men generellt sett är de alla system som kan skydda kaffet från regn. Generellt sett har de producenter som har konstruktioner med bra ventilation och lyckas torka ner kaffet till under 11% på 10 – 18 dagar ofta väldigt bra och konsekventa kaffe. Att torka i Huila är en stor utmaning på grund av regn och hög luftfuktighet. Under torkning handsorterar producenterna kaffet efter föroreningar och defekter.
Genom att få premiebetalningar kan producenterna förbättra sina anläggningar, bygga nya eller rekonstruera torktumlare för att öka ventilationen och eventuellt lägga till skuggnät för långsammare torkning, och därmed förbättra kaffets kvalitet och livslängd.
 
 
Hållbarhet:
 
Genom Coocentral har 2,8 miljoner USD spenderats på sociala program sedan 2005 för att förbättra böndernas levnadsstandard med allt från universitetsutbildning till hälsovård (Coocentral betalar t ex 50 % av deras sjukhusräkningar). Kooperativet hjälper till med att bygga infrastruktur på gårdarna. Odlarna får 100% av premien för sitt sålda kaffe.